X. kup Franje Mikulina i V. kup za djecu DVD-a Ribnica.

6. srpnja 2024. godine održan je X. kup Franje Mikulina te V. kup za djecu DVD-a Ribnica. Natjecanje koje je organiziralo dobrovoljno vatrogasno društvo Ribnica održano je kod njihovog vatrogasnog doma. V. kup za djecu DVD-a Ribnica Tijekom jutarnjih sati na natjecanju za vatrogasni pomladak nastupilo je ukupno 25 ekipa. Najmlađi članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava […]

X. kup Franje Mikulina i V. kup za djecu DVD-a Ribnica. Read More »